Adres studia treningowego:

NOVA SQUAD

Ul. Federowicza 27/6, 30-392 Kraków

Tel. 606 311 849

Mail: biuro@novasquad.plDane do płatności:

NOVA SQUAD Sp. z o.o.

Ul. Szuwarowa 5/118, 30-384 Kraków

W tytule przelewu proszę precyzyjnie określić przedmiot zakupu (np. pakiet treningowy 8)

Numer rachunku bankowego: 53194010763253282300000000
w Credit Agricole Bank Polska S.A.